O BANCO DE TEMPO DE CEE ABRE AS SÚAS PORTAS
A partir de hoxe, día 10 de marzo de 2009, os veciños e as veciñas de Cee poderemos contar cun novo servizo no concello, á oficina do banco de tempo . Nela encontrareime eu, María Crespo, que son a axente de tempo.Dende este blog, creado polo persoal técnico dos bancos de tempo da Costa da Morte, informareivos de todas as novidades e actividades que vaian xurdindo ao longo da vida do noso banco municipal de tempo.Nesta oficina a miña labor será informar e resolver as dúbidas que poidan xurdirvos sobre que é un banco de tempo e explicarvos as normas de funcionamento . Farei as inscricións ás persoas interesadas e asesorareivos nas seguintes cuestións:


- Que podedes ofrecer ?

- Que queredes recibir ?

- Cal é a vosa dispoñibilidade ?Poderedes saber as ofertas e demandas que haxa no banco por se algunha vos interesa. Cando queirades realizar algún intercambio contactarei con ámbalas dúas partes para chegar a un acordo SEMPRE de xeito VOLUNTARIO . A oficina do banco de tempo é a encargada de mediar entre as persoas inscritas.O tempo devólveselle ao banco, é dicir, a outra persoa que non ten porque ser á persoa da que se recibiu o servizo, xa que, podemos non estar interesados/as no que ofrece. Tamén podemos organizar actividades en grupo, xa que, poden ser varias as persoas que estean interesadas nunha mesma oferta.Cantas máis persoas haxa no banco de tempo e canto máis diversas sexan as súas ofertas, máis actividades poderemos levar a cabo.O BANCO DE TEMPO PODE FACER COUSAS
QUE O DIÑEIRO NON PODE COMPRAR!Oficina do Banco de Tempo

Rúa Domingo Antonio de Andrade s/n, 3º andar

15270 Cee

Tel. 981 706 120 (provisional) / 981 745 100

bancodetempo.cee@hotmail.com

www.bdtcostadamorte.ohlog.com