PRIMEIRA SESION ADICADA OS COIDADOS DA PEL

O Banco de Tempo de Carballo ven de realizar a primeira sesión do Obradoiro de Coidados da Pel e Maquillaxe.
Neste primeiro día as participantes aprenderon técnicas de coidado da pel e prevención das engurras.

Posteriormente fixeron unha limpeza de cute con leite limpadora, aplicaron tónico na pel da cara e pescozo e por último aplicáronse mascarillas. Unhas atrevéronse cas de barro e outras cas antiestrés e o coláxeno.

A verdade é que resultou un éxito; polo que lle demandaron algun intercambio individual, á usuaria que impartiu o obradoiro.

Na próxima sesión aprenderán a usar diversas técnicas de maquillaxe: o máis discreto para o día a día, máis sofisticado para saír de noite e tamén se atreverán co maquillaxe artístico para o entroido.