Blog dos Bancos de Tempo da Costa da Morte

Coñece que son os Bancos de Tempo e que poden facer por ti!

Val do Dubra

 

Xornadas

XORNADA SOBRE
OS BANCOS DO TEMPO


A través do Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller terá lugar a próxima xornada dos Bancos do Tempo, na que se fará unha aproximación a esta medida (que é, como funciona, obxectivos ...), comentarios de experiencias da posta en marcha doutros bancos e o Trocatempo.15 DE MAIO – 19:00 HORAS

SALÓN DE ACTOS DA

CASA DA CULTURA – BEMBIBRENON É NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA

MÁIS INFORMACIÓN NO TELÉFONO 981889000


 
  • Publicado: Miércoles, 13 Mayo 2009 08:14:08 GMT
  • En: Val do Dubra
  • Permaenlace: Xornadas
  • Comentarios: 3
  • Leído 1162 veces.
 
 

O BANCO DE TEMPO DE VAL DO DUBRA

Dende o pasado mes de setembro está a funcionar no noso Concello un banco de tempo, financiado pola Consellería de Traballo e o Fondo Social Europeo.

Coa posta en marcha desta medida pretendemos que todas aquelas persoas maiores de idade e que residan no municipio se beneficien dos servizos que dende o banco do tempo se ofertan e se demandan, conciliando así a vida laboral e persoal dos nosos habitantes.

Dende un primeiro momento estamos a traballar para dar a coñecer a medida a través da súa divulgación mediante folletos informativos, charlas, cartas e reunións coas asociacions municipais, notas de prensa e directamente entre persoas.

A día de hoxe xa contamos con algúns usuarios, fixemos diferentes talleres e xa se realizaron os primeiros intercambios.

  • QUE PRETENDEMOS CON ESTA MEDIDA?

Debido a inexistencia ou falta de cobertura de certos servizos ou ben pola dificultade para acceder a eles pretendemos cubrilos con intercambios entre a veciñanza, por eso queremos acadar unha importante participación cidadá, motivar ás persoas para que participen e que todos saiamos satisfeitos con esta medida.

Mediante esta iniciativa preténdese tamén que as persoas usuarias do banco acaden altos graos de comunicación e cooperación entre elas ó mesmo tempo que superen valores de autoestima.

  • QUE SERVIZOS FUNCIONAN NO NOSO BANCO?

En case todos os bancos de tempo os servizos máis intercambiados son os de acompañamento e atención á persoas, actividades de ocio, axuda coas novas tecnoloxías, actividades extraescolares, tarefas do fogar, ... Concretamente no noso banco de tempo os máis demandados e ofertados encadrámolos dentro dos seguintes apartados:

Ø Realización de tarefas relacionadas co manexo de novas tecnoloxías

-Calquera actividade relacionada coa fotografía

-Utilización da biblioteca e aula de informática

-Axuda coas tarefas escolares

-Axuda a facer deberes

Ø Realización de tarefas domésticas

-Pasa-lo ferro

-Aprender a cociñar

Ø Actividades relacionadas co tempo de lecer

-Acompañamentos á piscina

Ø Labores de coidado e compaña

-Coidado de nenos polas tardes

-Levar e recoller nenos na gardería

-Coidados de enfermería

Ø Outras

-Acercamentos co coche

-Clases de historia do arte

-Conversación en inglés

  • QUE ESTAMOS A FACER?

Dende o noso banco de tempo, ademais de seguir coa súa divulgación para que ninguén quede sen información desta medida, estamos a traballar para a realización dalgún taller creativo como os feitos recentemente no entroido para os nenos (maquillaxe e elaboración de máscaras), no cal as nais serían as persoas usuarias do banco.

A través do banco de tempo tamén poden facer uso da biblioteca e aula de informática, aulas que nos parece interesante a súa utilización por iso dende o banco de tempo ofrecémonos para a ampliación do seu horario de apertura.

  • ONDE PODEN ATOPARNOS?

Para calquera información sobre o banco de tempo ou ben para inscribirse poden atoparnos na Casa do Concello de luns a venres en horario de 9:00 a 15:00.

Os martes e xoves poden atoparnos na Casa da Cultura de 6 a 8 da tarde.

Teléfono de contacto: 981889000

 
 
Página 1 de 1. Total : 2 Artículos.